top of page

תחבורה עירונית - הסעת המונים

"בעומס התחבורה והצפיפות העירונית הגדלה והולכת, פיתוח מערכות תחבורה להסעת המונים  היא חיונית ואף הכרחית"

 

אנחנו בינון לוקחים חלק מרכזי בתכנון הרכבת הקלה בגוש דן ובירושלים - פרויקטים, אשר  ישנו את פני התחבורה העירונית בארץ.

פרוייקטים

קו ירוק דרומי (1).jpg

רכבת קלה גוש דן

קו ירוק: קטע דרומי G1

רכבת קלה קו אדום מזרחי סופי.JPG

רכבת קלה גוש דן

קו אדום: קטע מזרחי

קו סגול אינפרה2 בחירת ינון.jpg

רכבת קלה גוש דן

קו סגול: INFRA2

קו כחול מאה שערים.jpg

רכבת קלה ירושלים

קו כחול-מקטע תת קרקעי

480px-No_image_available.svg.png

רכבת קלה
חיפה - נצרת

תחבורה עירונית-קו ירוק צפנוי בחירת ינון.

רכבת קלה גוש דן

קו ירוק: קטע צפוני

קו סגול דרומי (1).jpg

רכבת קלה גוש דן

קו סגול: קטע מזרחי

קו אדום דרומי (1).jpg

רכבת קלה גוש דן

קו אדום: קטע דרומי, מקטע מנוהל תנועה

רכבת קלה ירושלים קו אדום.jpg

רכבת קלה ירושלים

הארכת הקו האדום

M3.jpg

קו מטרו M3

bottom of page