top of page

תחבורה, תנועה ורמזורים

"תכנון תחבורה רב מערכתי הינו שלב הכרחי בהווה ובעתיד"

כחלק מהתפיסה המערכתית שלנו בינון, אנו מבינים כי תכנון תחבורה החל מתכנית אב, דרך תכנון כולל, ניתוח מערכות תחבורה עירוניות, בדיקות השלכה תחבורותית, תכנון רמזורים והסדרי חנייה, הם חלק חשוב בהשפעה על כל מרחב עירוני

פרוייקטים

יבנה מזרח (1).jpg

בחינת השלכות תחבורתיות - מקומי ומערכתי

מחלקת תנועה-רכבות קלות.JPG

רכבות קלות

מחלקת תנועה-ניתוח תנועתי.JPG

ניתוח תנועתי

מחלקת תנועה-תבעות.jpg

תב"עות

מחלקת תנועה-שילוט.JPG

שילוט

מחלקת תנועה-רמזורים.jpg

רמזורים

bottom of page