top of page

 כבישים ומחלפים

"לחבר בין אנשים, לחבר בין מקומות, לחבר ערים".

 

כחלק מבניין הארץ, לקחנו בינון חלק מרכזי בתכנון רשת הכבישים הבינעירונית  בישראל ושדרוגה לאורך השנים. כבישים מהירים, מחלפים, מנהרות, גשרים…הכול מתוכנן  בתפיסה מערכתית, ובדרך יצירתית, ומקצועית. המוניטין וניסיון רב השנים שצברנו בינון , הביא את החברה לתכנן פרויקטים גדולים מאוד בישראל  ובחו"ל.

פרוייקטים

85.JPG

כביש 65-85

קדרים – עמיעד – כביש מהיר ומחלפים

כביש 1 בחירת ינון.JPG

כביש 1

חמד – הראל – כביש מהיר ,מחלף ומנהרות

SH288 Houston Texas.jpg

כבישים מהירים

בארצות הברית , מזרח אירופה אפריקה והודו

fixed כביש 6 תמונת נושא.jpg

כביש 6

קטע צפוני – תל קשיש – סומך – כביש מהיר ומחלפים

כביש 79 בחירת ינון.JPG

כביש 79

חיפה נצרת - כביש מהיר ומחלפים

60.JPG

כביש 60

מנהרות לנצרת- תל עדשים נצרת

bottom of page