top of page

מסילות

"תחבורה מהירה ובטוחה להסעת המונים ממקום למקום"

 

מסילות הרכבת בישראל מהוות נדבך חשוב בתנופת תשתית התחבורה בישראל ב-20 שנה האחרונות. אנחנו בינון תכננו למעלה מ- 300 ק״מ של מסילות שבוצעו, ועוד מאות ק״מ של מסילות שתוכננו ועומדות בפני ביצוע ומחברות את הפריפריה למרכז הארץ. לאור ההצלחה והידע המעשי הרב שנרכש, תכננו בינון גם  פרויקטים מסילתיים בחו״ל.

פרוייקטים

רכבת העמק.jpg

מסילות העמק

קטע עפולה - בית שאן

מסילות עכו כרמיאל.png

מסילות עכו כרמיאל

קטע 01-DP

גאנה.jpg

מסילות באפריקה

מסילות בגאנה

A1 מסילות לירושלים סופי.jpg

מסילות ת"א - ירושלים A1

פרוייקט נתב"ג 2000

אשקלון באר שבע.JPG

מסילות לב"ש

קטע אשקלון - באר שבע

מסילות ראשון אשדוד סופי.jpg

ראשל"צ - אשדוד

מסילות ראשל"צ - אשדוד

bottom of page