top of page

הידרולוגיה וניקוז

"תכנון הנדסי הוליסטי של ניקוז כמצרף של גורמים, אשר ביניהם מתקיימים יחסי גומלין"

עם השנים רכשנו בינון ידע רב והתמחות בתחום ההידרולוגיה, הסדרת נחלים, תכנון מתקני חצייה ותכנון ניקוז נגר עילי.

כאשר הראייה הינה מערכתית הבנת שיקולי הניקוז והשפעתם המרכזית בכל פרויקט, , מעניקים לנו יתרון גדול בבואנו להציע פתרונות הנדסיים במגוון פרויקטים.

פרוייקטים

כביש 85 ניקוז.JPG

כביש 65-85

מחלף נחל עמוד עד צומת עמיעד

תכנון ניקוז מיסעה לכביש ולמחלפים, הסדרת נחל עמוד, תכנון מתקני חציה

לקוח: סולל בונה, מטעם 'נתיבי ישראל'

ניקוז רכבת העמק סופי.jpg

מסילות העמק

כפר-ברוך עד בית-שאן, קטע א2': נשר-יגור

תכנון ניקוז אורכי למסילות, תכנון מתקני חצייה

לקוח: 'נתיבי ישראל'

ניקוז ציר דוד סופי.jpg

שעון חול/ציר דוד

דרך פטרול בגבול ישראל מצריים ו'ציר דוד': גדר המערכת רצועת עזה

סקר הידרולוגי, תכנון מתקני חציה באזור מדברי והתחשבות בדרישות ביטחוניות למתקני הניקוז

לקוח: משרד הביטחון

ניקוז כביש 6 סופי.JPG

כביש 6

קטע 3 – תל קשיש – מחלף סומך
 

סקר הידרולוגי, תכנון ניקוז מיסעה, מחלפים ותעלות אורכיות, הסדרת נחל ציפורי, תכנון מתקני חציה

לקוח: 'שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ', מטעם 'חוצה ישראל'

מסילות דרומיות ניקוז.jpg

מסילות דרומית

קטע נתיבות-צומת גורל

תכנון ניקוז אורכי למסילות, מתקני חציה, הסדרת נחלים, גשרים, מודל זרימה בנחל פטיש

לקוח: רכבת ישראל בע"מ

ניקוז יערית סופי.jpg

הסדרת נחל חניתה

שלומי שכונת 'יערית'

הסדרת נחל חניתה, בדגש על מתן פתרונות למניעת הצפות אזור תעשיה ושילוב עם פארק נופש עירוני, הכנת מודל זרימה בנחל חניתה

לקוח: מועצה מקומית שלומי

bottom of page