יוסף ינון יו"ר ונשיא 

גלית סמולר

עוזרת יו"ר 

מרינה גרמן 

חשבת שכר 

ילנה יורש 

עוזרת חשבת שכר