יוסף ינון יו"ר ונשיא 

1.jpg
גלית סמולר .png

גלית סמולר

עוזרת יו"ר 

מרינה גרמן - חשבת שכר .jpg

מרינה גרמן 

חשבת שכר 

ילנה יורש עוזרת חשבת שכר .jpg

ילנה יורש 

עוזרת חשבת שכר