אגף תנועה

8.jpg

רונה ינון

ראש תחום תחבורה ותנועה

ilan.jpg

אילן דמרי

סגן מנהל אגף תנועה

יעל ברק שפר

הנדסאית

סופי רוזנשטיין

מהנדסת

מתן יחיא 

מהנדס

וסיים עוויד

מהנדס

עפאף רואג'די

מהנדסת

עומרי מטר

מהנדס

בן עקיבא

מחמוד עאלם

וליד הוארי

מהנדס

סטודנט

מהנדס