מנכ"ל איתי ינון 

גלית סמולר

עוזרת מנכ"ל

ג'רי אלבג 

IT