מנהלה

נטע לי ברקון לוי 

מנהלת משאבי אנוש

אורטל גיגי

מזכירות